Philadelphia, PA & more (@aqeye_easternpa)

35 minutes ago
🤖Prelim AirNow AQI (18503, 03:14) PM2.5=53 (Moderate) O₃=4 (Good) #pawx #ScrantonWX
35 minutes ago
🤖Prelim AirNow AQI (18101, 03:13) PM2.5=53 (Moderate) O₃=10 (Good) #pawx #AllentownWX
35 minutes ago
🤖Prelim AirNow AQI (17104, 03:13) PM2.5=60 (Moderate) O₃=18 (Good) #pawx #HarrisburgWX
35 minutes ago
🤖Prelim AirNow AQI (19013, 03:13) PM2.5=53 (Moderate↗) O₃=18 (Good↘) PM10=14 (Good) #pawx #PhillyWX
2 hours ago
🤖Prelim AirNow AQI (18503, 02:13) PM2.5=53 (Moderate) O₃=9 (Good) #pawx #ScrantonWX